*** หมายเหตุ : ราคารับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา-เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 2 เม.ย. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:29 น. [-50] 19300 - 19400 ---

รายนามคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ วาระปี 2560-2561 (สมัยที่ 18)
ลำดับ รายนาม ชื่อนิติบุคคล ตำแหน่ง
1 คุณ จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา ห้างเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองจินฮั้วเฮง จำกัด นายกสมาคม
2 คุณ พิชญา พิสุทธิกุล เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์ จำกัด อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3 คุณ ชูศักดิ์ อัศวานันท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4 คุณ อุบล วิริยะผล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่ อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5 คุณ สุพจน์ โรจนากี เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา  ห้างค้าทอง หลูชั้งฮวด (2498)  จำกัด อุปนายกสมาคม คนที่ 4
6 คุณ พรชัย สุดายุวร เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา หลูชั่งเฮงเฮงฮวด จำกัด เลขาธิการสมาคม
7 คุณ ธีรเดช สินธพเรืองชัย เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา ห้างเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองทองใบเยาวราช (1988)  จำกัด รองเลขาธิการสมาคม
8 คุณ เดชนรินทร์ ภัคอธิคม เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา  ซินคีเชียงค้าส่ง  จำกัด รองเลขาธิการสมาคม
9 คุณ วิฑูร จุฑาวรากุล เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา จูเจียบเซ้ง จำกัด เหรัญญิก
10 คุณ สันติ เอื้ออำนวยพร เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา ทองภัทรโกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด รองเหรัญญิก
11 คุณ กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา  ห้างทอง จิ้นไถ่เฮง  จำกัด นายทะเบียน
12 คุณ พวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา  วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
13 คุณ วรชัย ตั้งสิทธิ์ภักดี เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา จีทีโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
14 คุณ ธนรัชต์ พสวงศ์ เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา  ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส  จำกัด กรรมการฝ่ายตรวจสอบ
15 คุณ พีรพันธ์ วชิรคพรรณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่งหงษ์ กรรมการฝ่ายปฎิคม
16 คุณ รัฐวงษ์ พสวงศ์ เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา ห้างเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด กรรมการฝ่ายปฎิคม
17 คุณ สิทธิศักดิ์ วชิรคพรรณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเล้งหงษ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
18 คุณ บุญเลิศ สิริภัทรวณิช เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาช่างทอง จำกัด กรรมการฝ่ายประสานงานกฏหมาย
19 คุณ สมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา ห้างทองน่ำเชียง จำกัด กรรมการฝ่ายประสานงานกฏหมาย
20 คุณ สมศักดิ์ ตัณฑชน เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา ห้างทองซินเจี้ยเชียง จำกัด กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
21 คุณ ชยากร ดีมั่นคงวณิช เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา ห้างทอง คุณฮั้ว (หล่อ) จำกัด กรรมการฝ่ายจัดหารายได้